شهید جوزی امیری جانشین گردان انبیاء ، تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل ع بوده است .

طراح : امیر امید نژاد

 

تعداد بازدید:۱۵۵۱بازدید