مداحی لری ( مداح اهل بیت (ع) ، قهرمانی)

یا حسینم ، اوما مه و درگات

نزنید ظالمو نیزه و راسش

حسین گل بهارمه

هرو هرو اصغرم شیر خواره

اکبرم شاخه گلی د یاسه

حنا بینید دس و پاش

دس گیر بی دس

علمدارم علمدارم علمدار ، خدا حافظ

تعداد بازدید:۱۰۱۱۶بازدید