پنجشنبه یرای ایرانیان روز دیگری است.یکی از سنت های زیبای ما این است که پنجشنبه ها یادی کسانی کنیم که دیگر در بین ما نیستند.گاهی آنچنان در زندگی غرق می شویم که بعضی چیزها را فراموش می کنیم، اما قبرستان محلی می شود برای یادآوری آنها.یادآوری اینکه روزی اینجا هم خانه ما می شود. عکس های زیر یک پنجشنبه معمولی در قبرستان خضر و صالحین خرم آباد  است.

عکاس: عزیز بابانژاد

تعداد بازدید:۱۲۴۶بازدید